Gradski odbor Karlovac

 

Telefon: 047/614-002  Faks: 047/615-280 Mail: karlovachdz@gmail.com
Adresa: Jurja Križanića 30, Karlovac

V.d. predsjednica Gradske organizacije HDZ-a Grada Karlovca

Marija Jelkovac

 

 

IME I PREZIME FUNKCIJA
MARIJA JELKOVAC Potpredsjednik
ŽELIMIR FEITL Potpredsjednik
HRVOJKA BOŽIĆ Potpredsjednik
MATIJA FURAČ Potpredsjednik
VJEKOSLAV HLAJ Potpredsjednik
DUBRAVKO STRNIĆ Glavni tajnik
MARIN SVETIĆ Politički tajnik
DAVOR KRZNARIĆ Tehnički tajnik
DARKO STANKOVIĆ rizničar
ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA:
Ervin Jančić

Ivica Horvat

Nikola Rogoz

Stipo Adžaga

Nada Murganić

Ivan Mrzljak

Andreja Navijalić

Damir Jelić

GRADSKI ODBOR

IME I PREZIME
FUNKCIJA
DAVOR KRZNARIĆ Član
ANDREJA BARBERIĆ Član
DANICA GOLUBIĆ  Član
IVANA FOČIĆ Član
IVICA JURČIĆ Član
DUBRAVKO STAVLJENIĆ Član
MIRO ŠKRGATIĆ Član
BRUNO DUJMOVIĆ Član
ANA HAJSAN  Član
MARIJANA TOMIČIĆ  Član
 DAMIR MANDIĆ  Član