Predsjednik GO HDZ Ozalj

Stjepan Basar

Potpredsjednici GO HDZ OZALJ:

-Ivica Glockner

-Branko Zoretić

-Miroslav Cigić

Tajnik GO HDZ Ozalj – Ivan Čupor

Rizničarka GO HDZ Ozalj: Gordana Basar

Predsjednik mladeži GO HDZ Ozalj: Hrvoje Zoretić