Hrvatska demokratska zajednica u Karlovačkoj županiji dobila je najviše glasova u 4 grada i 13 općina. HDZ je odnio pobjedu  u Karlovcu, Dugoj Resi, Ogulinu i Slunju, a od 17 općina Karlovačke županije samo u četiri nije pobijedio HDZ, a to su Kamanje, Plaški, Vojnić i Ribnik. HDZ-ova lista za 7.izbornu jedinicu dobila je 6 mandata, po kojoj u Hrvatski sabor ulaze drugi sa liste Damir Jelić i peti sa liste Tomo Medved. I ostali kandidati HDZ Karlovačke županije dobili su veliki broj preferencijalnih glasova, što pokazuje snagu na terenu, ali i kvalitetu ljudi na listama HDZ-a.

Prilikom objave rezultata izjavu je dao drugi na listi HDZ-a za VII.izbornu jedinicu Damir Jelić:

Zahvaljujem svima, koji su izašli na izbore, a posebno onima koji su zaokružili listu Hrvatske demokratske zajednice. Mi u gradu Karlovcu možemo u potpunosti biti zadovoljni, još pedalj više zadovoljniji u Karlovačkoj županiji. Zadovoljstvo može iskazati i cijela VII. izborna jedinica. Ono što kao čelnik stožera mogu izreći je da je ovo jedan od najboljih rezultata HDZ-a u povijesti na nacionalnoj razini. Tako da je dobro popločen put da Andrej Plenković postane predsjednik Hrvatske vlade. Sigurno slijede pregovori, vjerujem da će biti puno kraći i da će ova Vlada po mnogo čemu biti uzorna, zapravo da će biti vjerodostojna.”