U Saborskom je 02.lipnja 2016.godine održana konstituirajuća sjednica Županijske organizacije HDZ-a Karlovačke županije na čelu s novoizabranim predsjednikom Damirom Jelićem.

1

Na Izbornoj skupštini Županijske organizacije HDZ-a Karlovačke županije koja se održala u Karlovcu 14. svibnja 2016. godine izabrano je 39 članova :

Nebojša Andrić
Član Vojnić
Stjepan Basar
Član Ozalj
Darko Bebić
Član Karlovac
Marko Bićanić
Član Saborsko
Milan Bogović
Član Cetingrad
Rudolf Delač
Član Karlovac
Anica Domaldovac
Član Draganić
Goran Franković
Član Karlovac
Ivica Glockner
Član Ozalj
Zlato Grčić Član Duga Resa
Alen Halar
Član Generalski stol
Vlado Jelkovac
Član Karlovac
Marko Kasipović
Član Plaški
Tomislav Katić
Član Karlovac
Jure Katić  Član Slunj
Stjepan Kovač
Član Bosiljevo
Josip Ladešić
Član Duga Resa
Anton Leščanec Član Kamanje
 Tomislav Lipoščak  Član  Ogulin
Zoran Luketić Član Rakovica
Tomislav Magdić Član Slunj
Željko Mažuran Član Karlovac
Zlatko Mihaljević
Član Josipdol
Ivan Pađen Član Tounj
Mirjana Pogačić Član Karlovac
Željko Prigorac Član Lasinja
Tone Radočaj Član Ogulin
Dragutin Rendulić Član Karlovac
Milan Sabljak Član Ogulin
Ivan Sopčić Član Ribnik
Nikola Sopčić Član Žakanje
Marijan Sukanec Član Netretić
Vlado Ščuka Član Krnjak
Željko Štajcer Član Karlovac
Marijana Tomičić Član Karlovac
Stjepan Turković Član Karlovac
Jure Turković Član Ogulin
Ivan Uđbinac Član Karlovac
 Tomislav Vukelić Član Ogulin

Osim njih u Županijski odbor po funkcijama ušli su sljedeći članovi:

Nada Murganić,            – Predsjednica Zajednice žena  ‘Katarina Zrinski’ HDZ-a Karlovačke županije,

Ervin Jančić                    – Predsjednik Akademske zajednice HDZ-a “Dr. Ante Starčević” Karlovačke županije,

Ivan Benić                      – Predsjednik Zajednice branitelja HDZ-a  “Gojko Šušak” Karlovačke županije,

Matija Vuković              – Predsjednik ŽO MHDZ Karlovačke županije,

Igor Šoštarić                  – Tehnički tajnik ŽO HDZ-a Karlovačke županije,

Stjepan Mrežar             – Rizničar ŽO HDZ-a Karlovačke županije,

Ivan Uđbinac                 – Kluba utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo Tuđman” Karlovačke županije (izabran član ŽO-a na Županijskoj izbornoj skupštini)

Stjepan Basar                – Predsjednik Zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a Karlovačke županije (izabran član ŽO-a na Županijskoj izbornoj skupštini)

Kooptirani članovi Županijskog odbora su:

Amirudin Talakić   – ispred GO HDZ-a Grada Karlovca

Zoran Sabljarić      – ispred GO HDZ-a Grada Karlovca

Jadranko Grčić      – ispred GO HDZ-a grada Ogulina

Željko Lipošćak     –  ispred GO HDZ-a grada Ogulina

Predsjedništvo Županijske organizacije HDZ-a Karlovačke županije čine:

Damir Jelić                  – Predsjednik ŽO HDZ-a Karlovačke županije

Stjepan Basar            – Potpredsjednik  ispred GO HDZ-a Grada Ozlja

Zlatko Grčić                – Potpredsjednik ispred GO HDZ-a grada Duga Resa

Jure Katić                    – Potpredsjednik ispred GO HDZ-a grada Slunja

Ivan Vučić                  – Potpredsjednik ispred GO HDZ-a grada Ogulina

Stjepan Turković      – Potpredsjednik ispred GO HDZ-a grada Karlovca

Željko Prigorac         – Potpredsjednik ispred općinskih odbora – predsjednik OO HDZ-a općine Lasinja,

Ivan Uđbinac            – Potpredsjednik ispred Kluba utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo Tuđman” Karlovačke županije,

Stjepan Mrežar        – Rizničar ŽO HDZ-a Karlovačke županije ,

Darko Bebić              – Glavni tajnik HDZ-a Karlovačke županije,

Vlado Jelkovac          – Politički tajnik ŽO HDZ-a Karlovačke županije,

Nada Murganić,      – Predsjednica Zajednice žena  ‘Katarina Zrinski’ HDZ-a Karlovačke županije,

Matija Vuković        – Predsjednik ŽO MHDZ Karlovačke županije.

Nakon konstituiranja sjednice okupljeni su zapalili svijeće kod spomenika  žrtava Domovinskog rata u Saborskom.

2