Županijska lista:

LISTA Karlovačka županija FIN-IZVJ (1)

LISTA Karlovačka županija FIN-IZVJ ispravak AOP 014

LISTA Karlovačka županija IZ-DP

LISTA Karlovačka županija IZ-MO

LISTA Karlovačka županija IZ-TP

Kandidat za župana Damir Jelić:

Damir Jelić FIN-IZVJ

Damir Jelić IZ-MO

Damir Jelić IZ-DP

Damir Jelić IZ-TP

Grad Karlovac:

Izvještaj DP, TP, MO i Financijski za listu

Obrazac IZ-TP – Damir Mandić

Obrazac IZ-DP – Damir Mandić

Obrazac IZ-MO – Damir Mandić

Finanancijski izvještaj do 20.06. Damir Mandić

Gradsko vijeće Grada Duga Rese – lista

DUGA RESA- IZ-TP

DUGA RESA- IZ-DP

DUGA RESA- IZ-MO

DUGA RESA- FIN.IZVJ.

 

Grad Duga Resa:

DIJANA ZADROVIĆ- IZ-TP

DIJANA ZADROVIĆ- FIN-IZVJ

DIJANA ZADROVIĆ- IZ-MO

DIJANA ZADROVIĆ- IZ-DP

Grad Slunj:

Jure Katić gradonačelnik Slunj

Gradsko vijeće grada Slunja:

Lista gradsko vijeće Slunj

Grad Ozalj:

Obrazac IZ-TP

Obrazac iz MO

Obrazac iz DP

FIN IZVJ

Ozalj Lipšinić IZ-MO

Ozalj Lipšinić IZ-TP

Ozalj Lipšinić IZ-DP

Ozalj Lipšinić FIN-IZVJ

Grad Ogulin:

Izvještaj DP, TP, MO i Financijski za listu (1)

Ogulin Marković FIN-IZVJ IZ-DP IZ-TP IZ-MO

Općinsko vijeće općine Ribnik:

Financijski Izvještaj Izborna promidžba

Općinsko vijeće općine Plaški:

IZBORI-OBRASCI-IZ-DP-IZ-TP-IZ-MO-Plaski

Financijski izvještaj o financiranju-Plaski

Općina Žakanje:

Financijsko izvjesce-HDZ Zakanje-NACELNIK

Financijsko izvjesce-HDZ Zakanje-LISTA

Općinsko vijeće općine Barilović:

Barilović-Obrazac IZ-TP

Barilović- Obrazac IZ-MO

Barilović -Obrazac IZ-DP

Barilović- FIN-IZVJ

Barilović- načelnik:

Obrazac IZ-TP-Dražen Peraković

Obrazac IZ-MO-Dražen Peraković

FIN-IZVJ-Dražen Peraković

Obrazac IZ-DP-Dražen Peraković

Općina Saborsko:

Marko Bićanić

HDZ HSS HSU

Općina Vojnić:

izvjestaj za vijece

izvjestaj za nacelni

Općina Vojnić- dodatak

Financijski izvjestaj Kurtovic Josip Vojnić

Općina Lasinja:

FIN-IZVJ-HDZ-načelnik

HDZ-FIN-IZVJ-općinsko vijeće

Općina Netretić:

Lista IZ-TP

Lista IZ-DP

Lista IZ-MO Lista

FIN-IZVJ 1

Lista FIN-IZVJ 2

Sukanec IZ-TP

Sukanec IZ-MO

Sukanec IZ-DP

Sukanec FIN-IZVJ 2

Sukanec FIN-IZVJ 1

Općina Kamanje:

Predani izvještaji za kandidata

Predani izvještaji lista

Općina Rakovica:

Načelnik Rakovica IZ-DP IZ-TP IZ-MO

Lista Rakovica FIN-IZVJ IZ-DP IZ-TP IZ-MO

Načelnik Rakovica FIN-IZVJ

Općina Cetingrad:

Milan Gašparin IZ-DP IZ-TP IZ-MO

Milan Gašparin FIN-IZVJ

Cetingrad lista FIN-IZVJ

Cetingrad lista IZ-DP IZ-TP IZ-MO

Općina Generalski Stol:

IZ MO TP DP vijece

fin izv nacelnik

fin izv vijece

IZ MO TP DP nacelnik

Općina Draganić:

Hdz Draganić – Obrasci IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO

Hdz Draganić – FIN-IZVJ

Draganić Bencetić- Obrasci IZ-DP IZ-TP IZ-MO

Draganić Bencetić- FIN IZVJ

Općina Krnjak:

Saša Gale kandidat Krnjak

Josip Ljevar Krnjak

Lista Krnjak

Općina Bosiljevo:

Lista Bosiljevo FIN-IZVJ IZ-DP IZ-TP IZ-MO

Bosiljevo načelnik IZ-DP IZ-TP IZ-MO

Bosiljevo načelnik FIN-IZVJ

Općina Tounj:

Načelnik Tounj IZ-DP IZ-TP IZ-MO

Načelnik Tounj FIN-IZVJ

Općina Tounj lista FIN-IZVJ

Općina Tounj IZ-DP IZ-TP IZ MO

Općina Josipdol:

Načelnik Josipdol

Lista Josipdol

Josipdol načelnik FIN-IZVJ

Lista Josipdol FIN-IZVJ (1)