26 godina je prošlo od napada na voljeni grad

000_naslovna_color

Prošlo je 26 godina od napada na naš grad. U 13,20 sati počeli su topnički napadi na grad, a tog je dana na grad palo 500-tinjak granata.

Napad je trajao tri dana bez prestanka, a tom prilikom ubijeno je mnoštvo branitelja i stanovnika Karlovca.

Napad na Karlovac je započeo topničkom pripremom prilikom čega je tisuće projektila zasulo grad. Nakon toga su snage JNA tenkovima preko Slunjskih brda došle do samih prilaza gradu. Karlovac su branile dvije nepotpune bojne 110. brigade, samostalna satnija dragovoljaca Cobre iz Zagreba, 2. gardijska brigada i pripadnici karlovačke policije.

Napadi su nakon nekoliko mjeseci nešto popustili poslije ove ofenzive, no opasnost nikad nije prestala sve do oslobađanja Hrvatske i kraja rata.

Foto: KAFOTKA