Članovi županijskog odbora

Predsjedništvo

admin-ajaxDamir Jelić

Predsjednik Županijske organizacije HDZ-a Karlovačke županije

 

 

 

 

 

Županijski odbor

IME I PREZIME FUNKCIJA GRAD/OPĆINA
 

PREDSJEDNIŠTVO

DAMIR JELIĆ Predsjednik ŽO HDZ-a Karlovačke županije
DARKO BEBIĆ Glavni tajnik HDZ-a Karlovačke županije
VLADO JELKOVAC Politički tajnik ŽO HDZ-a Karlovačke županije
ZLATKO GRČIĆ Potpredsjednik ispred GO HDZ-a grada Duga Resa
JURE KATIĆ Potpredsjednik ispred GO HDZ-a grada Slunja
IVAN VUČIĆ Potpredsjednik ispred GO HDZ-a grada Ogulina
STJEPAN TURKOVIĆ Potpredsjednik ispred GO HDZ-a grada Karlovca
ŽELJKO PRIGORAC Potpredsjednik ispred općinskih odbora-predsjednik OO HDZ-a općine Lasinja
IVAN UĐBINAC Potpredsjednik ispred Kluba utemeljitelja HDZ-a „Dr.Franjo Tuđman“ Karlovačke županije
STJEPAN MREŽAR Rizničar ŽO HDZ-a Karlovačke županije
NADA MURGANIĆ Predsjednica Zajednice žena „Katarina Zrinski“ HDZ-a Karlovačke županije
MATIJA VUKOVIĆ

IVICA GLOCKNER

Predsjednik ŽO MHDZ Karlovačke županije

 

ČLANOVI

Nebojša Andrić Član Vojnić
Marko Bićanić Član Saborsko
Milan Bogović Član Cetingrad
Rudolf Delač Član Karlovac
Anica Domaldovac Član Draganić
Goran Franković Član Karlovac
Ivan Škrtić Član
Marko Kasipović Član Plaški
Tomislav Katić Član Karlovac
Stjepan Kovač Član Bosiljevo
Josip Ladešić Član Duga Resa
Anton Leščanec Član Kamanje
Tomislav Lipoščak Član Ogulin
Zoran Luketić Član Rakovica
Tomislav Magdić Član Slunj
Željko Mažuran Član Karlovac
Zlatko Mihaljević Član Josipdol
Ivan Pađen Član Tounj
Mirjana Pogačić Član Karlovac
Tone Radočaj Član Ogulin
Dragutin Rendulić Član Karlovac
Milan Sabljak Član Ogulin
Ivan Sopčić Član Ribnik
Nikola Sopčić Član Žakanje
Marijan Sukanec Član Netretić
Vlado Ščuka Član Krnjak
Željko Štajcer Član Karlovac
Marijana Tomičić Član Karlovac
Jure Turković Član Ogulin
Tomislav Vukelić Član Ogulin
Amirudin Talakić Kooptirani član Ispred GO HDZ-a grada Karlovca
Zoran Sabljarić Kooptirani član Ispred GO HDZ-a grada Karlovca
Jadranko Grčić Kooptirani član Ispred GO HDZ-a grada Karlovca
Željko Lipošćak Kooptirani član Ispred GO HDZ-a grada Ogulina
 Ostali članovi koji su u Županijski odbor ušli po funkcijama  
Ervin Jančić Predsjednik Akademske zajednice HDZ-a „Dr.Ante Starčević
Ivan Benić Predsjednik Zajednice branitelja HDZ-a „Gojko Šušak“ Karlovačke županije
Igor Šoštarić Tehnički tajnik ŽO HDZ-a Karlovačke županije