Mladež HDZ-a Karlovačke županije

O Zajednici

Da bi se mladim ljudima omogućilo da do izražaja dođu njihovi interesi, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici 13. rujna 1990. utemeljena je Mladež HDZ-a. Mladež HDZ-a prvi je stranački podmladak u Hrvatskoj koji je uključen na Internet od svibnja 1996. godine. Organizirana je kroz kroz predsjedništvo, nadzorni odbor, nacionalni odbor, županijske odbore, gradske odbore i temljne ogranke.

Predsjednik

 

Matija Katić

 

 

Predsjedništvo

Matija Katić Predsjednik
Igor Frketić Potpredsjednik
Luka Blažeković Potpredsjednik
Matija Pavlinić Potpredsjednik
Josip Turkalj Potpredsjednik
Martina Stanković Tajnica
Mihaela Gašpić

Antonio Vučić

Hrvoje Zoretić

Član Predsjedništva

Član Predsjedništva

Član Predsjedništva

Županijski odbor                                         Organizacija

Matija Katić Duga Resa
Robert Šlat Duga Resa
Igor Frketić Duga Resa
Ivana Tomičić Duga Resa
Ana Hajsan Karlovac
Luka Blažeković Karlovac
Matija Pavlinić Karlovac
Nataša Petrak Karlovac
Ivana Knezović Karlovac
Marin Požega Slunj
Tomislav Cindrić Slunj
Josip Turkalj Slunj
Mateja Luketić Ogulin
Antonio Vučić Ogulin
Davide Dujmić Ogulin
Hrvoje Zoretić Ozalj
Martina Lovrinić Ozalj
Marina Rendulić Ozalj
Katarina Bencetić

Mihaela Gašpić

Josip Klarić

Martina Stanković

Draganić

Draganić

Draganić

Barilović