Mladež HDZ-a Karlovačke županije

O Zajednici

Da bi se mladim ljudima omogućilo da do izražaja dođu njihovi interesi, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici 13. rujna 1990. utemeljena je Mladež HDZ-a. Mladež HDZ-a prvi je stranački podmladak u Hrvatskoj koji je uključen na Internet od svibnja 1996. godine. Organizirana je kroz kroz predsjedništvo, nadzorni odbor, nacionalni odbor, županijske odbore, gradske odbore i temljne ogranke.

Predsjednik

Matija Vuković

 

 

Predsjedništvo

Matija Vuković Predsjednik Ž.O.Mhdz-a
Zdravko Kirinčić Zamjenik Predsjednika
Hrvoje Zoretić Zamjenik Predsjednika
Ivan Šego Zamjenik Predsjednika
Marin Požega Zamjenik Predsjednika
Dolores Špehar Tajnica Ž.O.Mhdz-a
Matija Furać Rizničar Ž.O. Mhdz-a

Županijski odbor

Car Tomislav Član
Čavlović Josip Član
Čorković Marijana Član
Dudas Mario Član
Juriša Željko Član
Katić Matija Član
Kostolanij Martina Član
Lauš Denis Član
Marija Meašić Član
Mihalić Ivana Član
Novaković Danijela Član
Pavlić Viktorija Član
Puškarić Anton Član
Rendulić Marina Član
Slišković Viktorio Član
Šikljan Karolina Član
Turkalj Josip Član
Zoretić Branko Član
Lorković Tihomir Član